پس از وقفه 3 ماه ازسرگیری پمپاز آب به محلات مسکونی شهر حسکه

حسکه-سانا
غسان خلیل، استنادار حسکه ازسرگیری پمپاز آب به محلات مسکونی شهر پس از وقفه 3 ماه به علت اقدامات نیروهای اشغالگر ترکیه ومزدروانش خبر داد.
استاندار به خبرنگار سانا اشاره کرد که آب به محلات عزیزیه وصالحیه ومحله طلائع وخشمان ومفتی پس از 3 ماه وقفه وصل شده است.

شاهد أيضاً

خبرنگار سانا: دستگاه های ذیربط حدود 525 کیلوگرم قرص مخدر (کاپتاگون) را که در یک محموله ماکارونی جاسازی شده بود که برای صادرات به عربستان آماده شده، کشف و ضبط کردند