امروز در تاریخ.. 13 سپتامبر 1940- نیروهای ایتالیایی در جنگ جهانی دوم به مصر حمله کردند

دمشق-سانا

در همین روز اتفاق افتاد..

1936- در پی اشغال پاسگاه پلیس البراق توسط ارتش انگلیس، نبردهای بزرگی در قدس آغاز شد.

1940 – نیروهای ایتالیایی در جنگ جهانی دوم به مصر حمله کردند.

1955 – ایجاد روابط دیپلماتیک بین آلمان غربی و اتحاد جماهیر شوروی برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم.

1968- خروج آلبانی از پیمان ورشو.

2001- مقامات آمریکا پس از ممنوعیت پروازهای غیرنظامی به مدت دو روز پس از حملات 11 سپتامبر، آن را مجاز کردند.

در همین روز به دنیا آمد..

1863 – آرتور هندرسون سیاستمدار انگلیسی.

1887 – لئو بولد روزیکا شیمی دان کروات.

در همین روز درگذشت..

1598 – فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا.

1949 – آگوست کروگ پزشک دانمارکی.

اعیاد و مناسبات..

روز جهانی قانون.