بیش از 80 هزار نفر در چارچوب طرح ملی واکسیناسیون علیه بیماری کرونا واکسینه شدند/ وزیر بهداشت: میزان مشارکت مردم زیاد است و تیم های سیار همه مناطق را پوشش می دهند

دمشق – سانا

80 هزار نفر در چارچوب کمپین ملی علیه بیماری کرونا واکسینه شدند.

دکتر حسن الغباش وزیر بهداشت در مصاحبه با خبرنگاران ضمن اشاره به اختصاص 210 مرکز بهداشتی و 41 بیمارستان علاوه بر 200 تیم سیار در همه استان ها به ویژه در مناطق شمالی و شمالی شرقی و مناطق صعب الوصول برای اعطای واکسن کرونا اشاره کرد: بیش از 80 هزار نفر در چارچوب کمپین ملی علیه بیماری کرونا واکسینه شدند.

به نوبه خود دکتر هزار المقداد مدیر مرکز بهداشتی أبو ذر الغفاري گفت: همه افراد 18 سال به بالا  به جز زنان باردار و شیرده می توانند​ واکسن کرونا دریافت کنند.

دکتر مها البحره رئیس منطقه سوم بهداشتی در منطقه المزه  تاکید کرد که میزان حضور مردم برای دریافت واکسن در مرکز ابوذر الغفاری بسیار خوب است و روزانه 500 تا 600 نفر از این مرکز مراجعه می کند.