امروز در تاریخ.. 12 سپتامبر 1683 – فروپاشی آخرین تلاش عثمانی برای فتح پایتخت امپراتوری اتریش، وین

دمشق-سانا

امروز در تاریخ..

1683 – فروپاشی آخرین تلاش عثمانی برای فتح پایتخت امپراتوری اتریش، وین.

2003 – سازمان ملل متحد تحریم های اقتصادی علیه لیبی را لغو کرد.

2005 – دیزنی لند در هنگ کنگ افتتاح شد.

1492 – لورنزو مدیچی، فرمانروای فلورانس متولد شد.

1897 – ایرن ژولیوت کوری، شیمی دان فرانسوی متولد شد.

1930 – آکیرا سوزوکی، شیمی دان ارگانیک ژاپنی کتولد شد.

1683 – پادشاه آلفونسو ششم، پادشاه پرتغال از دنیا رفت.

1981 – یوجنیو مونتاله، شاعر ایتالیایی از دنیا رفت.

روز انقلاب ملی در اتیوپی.