عناصر ارتش پرچم ملی را در محله جاده السد در درعا برافراشته و به عملیات پاکسازی خود ادامه می دهند

درعا-سانا

عناصر ارتش عربی سوریه امروز پرچم ملی را در محله جاده السد در درعا برافراشتند.

خبرنگار سانا در استان گفت: پرسنل ارتش به عملیات پاکسازی مهندسی در محله ادامه می دهند.

خبرنگار سانا افزود: اهالی پس از خروج تروریست ها از محله و استقرار پست های ارتش در آنجا، برای بازگشت به خانه های خود وارد محله درعا البلد می شوند.

ارتش همچنین پرچم ملی را بر روی ساختمان اداره پلیس “منشیه” در محله عباسیه درعا البلد برافراشت به منظور فعال سازی مجدد کار در آن، شد.

ادامه دارد..