انفجار مین به جا مانده از تروریست ها در اردوگاه حندرات شمال حلب 6 کودک را زخمی کرد

انفجار مین به جا مانده از تروریست ها در اردوگاه حندرات شمال حلب 6 کودک را زخمی کرد