کاخ علی ادیب در شهر ساحلی جبله یک میراث فرهنگی و تاریخی است

شاهد أيضاً

وزارت کشاورزی: تا امروز 336 هزار هکتار گندم و 472 هزار هکتار جو زیر کشت رفته است

دمشق-سانا مهندس أحمد حيدر، مدیر تولیدات گیاهی در وزارت کشاورزی به سانا تصریح کرد: سطح …