تجسم رنج انسان از طریق دست … محور تابلوهای نقاشی هنرمند خالد حمزه

شاهد أيضاً

دولت آبخاز پیش نویس توافقنامه با سوریه تصویب کرد

سوخومی – سانا دولت آبخاز پیش نویس توافقنامه با سوریه ارائه شده توسط وزارت اقتصاد …