اقبال گسترده ای مردم به بازار خانواده دایر در دمشق

شاهد أيضاً

دولت آبخاز پیش نویس توافقنامه با سوریه تصویب کرد

سوخومی – سانا دولت آبخاز پیش نویس توافقنامه با سوریه ارائه شده توسط وزارت اقتصاد …