عکس های فینال رقابت های بسکتبال دوره بازیهای جریح الوطن (مجروح میهن) / ورزشگاه الاسد در لاذقیه