امروز در تاریخ.. 21 اوت 1969/آتش زدن مسجد اقصی توسط صهیونیست “دنیس مایکل روهان”

دمشق-سانا

1915 /  اعلام جنگ ایتالیا بر امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول.

1959 / هاوایی به عنوان پنجاه و یکمین ایالت به ایالات متحده پیوست.

1991 / لتونی اعلام جدایی خود را از اتحاد جماهیر شوروی خبر داد. 

1969/آتش زدن مسجد اقصی توسط صهیونیست “دنیس مایکل روهان”

1165 / فیلیپ آگوست پادشاه فرانسه،متولد شد.

1643 / پادشاه آلفونسو ششم ، بیست و دومین پادشاه پرتغال،متولد شد.

1836/ کلود لویی ناویر،فیزیکدان و مهندس فرانسوی، از دنیا رفت.

1943- هنریک پونتوپدان،نویسنده دانمارکی، از دنیا رفت