برپایی اولین اردوی ملی خلاقان با حضور 100 جوان

حومه دمشق-سانا

اولین اردوی ملی جوانان خلاق به میزبانی منطقه الزبدانی در حومه دمشق از امروز برپا شده است.

100 نفر از دانش آموزان برتر سراسر کشور در این اردو که توسط سازمان اتحادیه جوانان انقلاب برگزار شده، حضور دارند.

گفتنی است که، این اردو شامل فعالیت های آموزشی خلاق، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی است و به مدت پنج روز ادامه می یابد.

خالد الخالد مدیر اردو به سانا گفت: اولین اردوی ملی جوانان خلاق با هدف کاشتن بذر اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری، ایجاد روحیه خلاقیت و نوآوری در جوانان، تشویق آنان به کار و تلاش برای پیشرفت کشور، و ایجاد نسل جوان و کارآمد که با حقوق و وظایف خود آشنا باشد، برگزار می شود.