امروز در تاریخ ..14 اوت 1917 – جمهوری چین اعلام شد

دمشق-سانا

1844 – وقوع نبرد ایسلی بین فرانسه و مراکش.

1917 – جمهوری چین اعلام شد.

1947 – پاکستان استقلال خود را از هند اعلام کرد.

1867 – جان گالسورثی، نویسنده انگلیسی متولد شد.

1926 – رنه گوسینی، نویسنده فرانسوی متولد شد.

1933 – ریچارد ارنست، شیمیدان سوئیسی متولد شد.

1941 – پل ساباتیه، شیمی دان فرانسوی از دنیا رفت.

1956 – برتولت برشت، شاعر آلمانی از دنیا رفت.

روز استقلال در پاکستان.