رسانه های دشمن اسرائیلی از سقوط یک موشک در شهرک کریات شمونه و وقوع آتش سوزی در آن خبر دادند