حمله مجدد اشغالگران ترکیه به روستاهای حومه حلب

حلب-سانا

نیروهای اشغالگر ترکیه و گروه های تروریستی مزدور آنها در مناطق تحت اشغال در سوریه بار دیگر حملات خود را به مناطق مسکونی در روستاهای حومه حلب ازسرگرفتند.

منابع محلی در حومه حلب به سانا گفتند: نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریست آنها بامداد امروز منازل مسکونی در روستاهای تل مضیق، ابین، عقیبه، دیرجمال، تل رفعت و سد الشهبا را با چند خمپاره و موشک هدف قرار دادند که منجر به خسارت مادی شد.