رئیس مجلس شورای ایران وارد فرودگاه دمشق شد

دمشق-سانا

خبرنگار سانا از ورود محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای ایران و هیئت همراه به فرودگاه بین المللی دمشق خبر داد.

ادامه دارد..