گفتگوی تلفنی الرحمون با همتای اردنی / بررسی هماهنگی و همکاری مشترک و تسهیل ترانزیت بین دو کشور 

دمشق-سانا

سرلشکر محمد خالد الرحمون وزیر کشور در کابینه در گفتگویی تلفنی با مازن الفرایه همتای اردنی خود در خصوص همکاری و هماهنگی بین دو وزارت تبادل نظر و گفتگو کرد.

در طی این تماس، طرفین توافق کردند که برای تسهیل تردد کامیون های ترانزیت و اتوبوس های مسافربری بین دو کشور، هماهنگی کنند.