کاهش سطح تایید فعالت‌های بایدن از سوی شهروندان آمریکایی

واشنگتن- سانا

بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده توسط موسسه تحقیقاتی «گالوپ»، سطح تایید فعالیت‌های رئیس‌جمهوری آمریکا از سوی شهروندان این کشور به ٤۵  درصد کاهش یافت

، براساس نظرسنجی‌های انجام شده توسط موسسه تحقیقاتی «گالوپ» ، میزان حمایت آمریکایی‌ها از فعالیت‌های «جو بایدن» رئیس‌جمهور این کشور برای اولین بار از زمان آغاز ریاست‌جمهوری وی به ٤۵  درصد کاهش یافته است

این میزان در مقایسه با ماه ژوئن ، ۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.