آغاز مراسم ادای سوگند قانون اساسی رئیس جمهور بشار اسد به عنوان رئیس جمهوری عربی سوریه در کاخ الشعب

آغاز مراسم ادای سوگند قانون اساسی رئیس جمهور بشار اسد به عنوان رئیس جمهوری عربی سوریه در کاخ الشعب