وزارت حمل و نقل خبر داد: در چارچوب تلاش های دولت مبنی بر بازگرداندن اتباع سوریه که به دلیل شیوع کرونا در هندوستان زمین گیر شده اند، یک هواپیمای مسافر بری از هندوستان با 208 مسافر از اتباع سوریه وارد فرودگاه بین المللی دمشق شد

شاهد أيضاً

حماه امروز به روايت تصوير

حماه امروز به روايت تصوير