امروز در تاریخ..20 زوئن 1877- الكساندر گراهام بل مخترع تلفن اولین شبكه تلفنی جهان را ایجاد كرد

دمشق- سانا

امروز در تاریخ..

1214- تأسیس دانشگاه آکسفورد در انگلستان

1605 – ترور تزار روسیه فیودور دوم

1877- الكساندر گراهام بل مخترع تلفن اولین شبكه تلفنی جهان را ایجاد كرد

1960 – استقلال مالی و سنگال اعلام شد

1861 – فردریک هاپکینز ، بیوشیمی دان انگلیسی متولد شد

1866 – نینومیا چویچی ، مخترع ژاپنی متولد سد

1950 – نوری المالکی ، نخست وزیر عراق متولد سد

2005- جک کیلبی ، مهندس برق آمریکا از دنیا رفت

2007- نازک الملائکه ، شاعر عراقی از دنیا رفت