امروز..نمایشگاه موداتکس برای مد بهار وتابستان 2015 -ویدئو

دمشق- سانا

بامشارکت ده ها از شرکت های تخصصی صنعت نساجی امشب در هتل “داماروز” در دمشق, فعالیت های نمایشگاه تخصصی لباس های پوشاک و چرم “موداتکس” برای مد بهار وتابستان 2015 که توسط اتحادیه صادر کنندگان سوریه صنعت چرم وکمیته اتاق صنعت در حلب در همکاری با وزارت اقتصاد و تجارت خارجی واتحادیه اتاقهای صنایع و توسعه و ترویج صادرات برگزار خواهد شد.

رئیس اتحاد صادر کنندگان محمد السواح در بیانیه مطبوعاتی تاکید کرد که ارائه کردن یک نمایشگاه متخصص در صنعت پوشاک در دمشق پس از گذشت چهار سال از بحران کنونی,” یک دلیل بر بهبود اقتصاد سوریه، که با بهبود اوضاع امنیتی در بسیاری از مناطق همراه است”.

وی اشاره کرد که هدف این نمایشگاه “حرکت در بازار داخلی” و ترویج ارتباط بین تولید کنندگان و بازرگانان از طریق ارائه محصولات با قیمت های رقابتی به شهروندان و بالا بردن وضعیت صنایع ملی در لیست مصرف داخلي مي باشد.

شايان ذكر است كه تعداد شرکت های شرکت کننده در این نمایشگاه، حدود 90 شرکت، از جمله 25 شرکت چرمی و65 شرکت پوشاکی در مختلف زمینه ها هستند.

 

 

نیرمین خلیل، هانی طعمه