در راستای تکمیل مصالحه ملی، 32 بازداشت شده در ریف دمشق که دستشان به خون سوری ها آلوده نشد آزاد شده اند

ريف دمشق – سانا

در راستای تلاش های انجام شده برای تکمیل فرآیند مصالحه ملی، 32 بازداشت شده از منطقه کفربطنا در غوطه شرقی در ریف دمشق که فریب خوردند اما دستشان به خون سوری ها آلوده نشد، آزاد شده اند.

خبرنگار سانا اعلام کرد: روحانیون و اهالی برای دیدار با آنان و استقبال از این طرح در میدان ناحيه كفر بطنا تجمع کردند.

در پنجم این ماه و در راستای تکمیل عملیات مصالحه ملی 26 بازداشت شده از غوطه در چهارچوب یک مراسم ملی در شهر دوما در ریف دمشق آزاد شدند.

غياث