فردا فعالیت های نمایشگاه “موداتکس” مد بهار وتابستان 2015 آغاز می شود

دمشق_سانا

با مشارکت ده ها از شرکت های متخصص در صنعت نساجی فردا یک شنبه فعالیت های نمایشگاه “موداتکس” مد بهار وتابستان 2015 در هتل داماروز در دمشق ،آغاز می شود . این نمایشگاه فدراسیون صادرکنندگان سوریه وکمیته صنعت چرم در غرفه صنعتی حلب با همکاری وزارت اقتصاد وتجارت خارجی واتحادیه غرفه های صنعت وکمیته رشد وترویج صادرات ، برگزار می کنند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان محمد السواح تاکید کرد که برگزاری نمایشگاه متخصص در صنعت لباس در دمشق پس از توقف به مدت 4 سال به علت شرایط بحرانی در سوریه یک نشانه ای از بهبود اقتصاد سوریه که با بهبود اوضاع امنیتی در بسیاری از مناطق همراه است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان محمد السواح توضیح داد که نمایشگاه به مدت دو روز ادامه دارد . وهدف از این نمایشگاه تسریع چرخ تولید داخلی ودوباره درخشش نمایشگاه های صنایع سوریه وترویج جهانی آن می باشد.علاوه بر تلاش برای رساندن یک پیام، متن صریح این پیام: “سوریه آنچه از محصولات صادراتی با کیفیت در سطح جهانی ومتمایز نیاز دارد تولید من کند”.

شایان به ذکر است که در این نمایشگاه تقریبا 90 شرکت حضور دارند، 25 شرکت چرم و65 شرکت تولید لباس می باشند.

حسین حبیب

شاهد أيضاً

نمایشگاه مواد غذایی “فود اکسبو” ماه آینده در دمشق برگزارخواهد شد

گروه اقتصادی “دلتا” با مشارکت بزرگترین شرکتهای ملی سوریه که در صنایع غذایی وتخصص دارند،وبا …