برگزاری جشن به مناسبت پیروزی دکتر بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری در قلعه حلب