عــاجــل رسانه های فلسطینی ازشهادت یک جوان فلسطینی در شهر یعبد در کرانه باختری به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر اسرائیلی خبر دادند

تمهیدات لازم برای به آب انداختن کشتی سوریه (فرح ستار) در بندر طرطوس

تمهیدات لازم برای به آب انداختن کشتی سوریه (فرح ستار) در بندر طرطوس