شهادت یک زن و مصدوم شدن 9 شهروند در تجاوز تروریستی با خمپاره های موشکی بر مناطق مسکونی ارمن و جب جندلی در استان حمص

حمص-سانا

بر اثر حملۀ تروریستی با استفاده از خمپاره های موشکی بر مناطق مسکونی ارمن و جب جندلی در استان حمص، یک زن به شهادت رسید.

منبع در فرماندهی پلیس به خبرنگار سانا گفت که گروه های تروریستی در ریف تلبیسه شمال حمص، خمپاره های موشکی را بمباران کردند که بر مناطق مسکونی ارمن و جب جندلی سقوط کردند و به شهادت یک زن و زخمی شدن /9/ شهروند منجر شد و زخمی ها به بیمارستان منتقل شده اند.

منبع اشاره کرد که به علت این حملات تروریستی،خسارات مادی را در خانه ها و خودروها و مغازه های تجاری  وارد شد.

نیرمین خلیل، هانی طعمه