زیر گرفتن کودک فلسطینی توسط پلیس صهيونيستی

قدس اشغالی – سانا

پلیس رژیم صهیونیستی یک کودک فلسطینی را که بر روی دوچرخه خود پرچم فلسطین نصب کرده بود با خودرو زیر گرفت.

به گزارش خبرگزاری، پلیس رژیم صهیونیستی یک کودک فلسطینی را در منطقه سلوان در قدس اشغالی زیر گرفت.

بر أساس اين گزارش ، پلیس رژیم صهیونیستی این کودک فلسطینی را که سوار بر دوچرخه بوده به دلیل نصب کردن پرچم فلسطین بر دوچرخه خود زیر گرفت و پس از آن نیز بازداشت کرد.

شاهد أيضاً

سفیر هند: روابط با سوریه مهم و تاریخی است

دمشق – سانا مهیندر سینگ کانیال، سفیر هند در سوریه بر عمق روابط تاریخی با …