وزیر بهداشت ساختمان بیمارستان جراحی چشم حلب را افتتاح کرد

دمشق  – سانا

 وزیر بهداشت ، دکتر حسن الغباش ، روز دوشنبه ساختمان بیمارستان جراحی چشم حلب را افتتاح کرد.

این بیمارستان که توسط تروریست ها تخریب شد  ،  شامل دو طبقه ، به مساحت 1800 متر مربع ، با ظرفیت 25 تخت است و شامل کلینیک های تخصصی و دو اتاق عمل است.