رسانه های فلسطینی: شهادت سومین فلسطینی بر اثر بمباران یک خودرو در نوار محاصره شده غزه توسط نیروهای اشغالگر