بچه های السبخه حومه آزاد شده رقه: ما در انتخابات بابت تاکید بر وحدت و یکپارچگی سوریه شرکت خواهیم کرد

رقه-سانا

اهالی السبخه حومه شرقی رقه تاکید داشتند که در انتخابات ریاست جمهوری کشور در 26 مه ماه پای صندوق رای خواهند رفت و انتخاب خواهند کرد به این دلیل که بر وحدت و یکپارچگی کشور و تکمیل پیروزی های ارتش سوریه در برابر قدرت های تروریستی و حامیان آنها، تاکید کنند.

آنها این باور را دارند که این حق انتخاباتی گامی است در جهت بازگرداندن تمام اراضی سوریه

خبر نگار سانا گزارش داد: اهالی السبخه بر ضرورت شرکت در انتخابات و رای دادن به نامزد مورد نظر خود تاکید داشتند و در روند آزتدسازی و بازسازی سوریه سهیم شوند.

آنها شرکت در این انتخابات حق خود و وظیفه ملی برشمردند.