زنان دمشقی: در انتخابات  26 ماه جاری رای خود را به حامی و حافظ حقوق زن می دهیم 

دمشق-سانا

زن سوری همیشه و در طول تاریخ خود در صحنه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حضور داشت و در صحنه های علم و عمل و رزم نیز شرکت داشت و به قول برخی از زنان ساکن دمشق امروزه زنان سوریه اصرار دارند که در انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 26 ماه جاری میلادی حضور داشته باشند و از طریق رای دادن به کسی که از حقوق زنان دفاع و حفظ کند، آینده ای خود را ترسیم کنند.