خسارت مادی در حملۀ تروریستی با خمپاره های هاون بر مناطق مسکونی در دمشق

 

دمشق-سانا

امروز، گروه های تروریستی منطقۀ مسکونی ابو رمانه و منطقۀ جاحظ را با خمپاره های هاون هدف قرار دادند و در نتیجه خسارت مادی وارد شد.

منبع در فرماندهی پلیس به خبرنگار سانا گفت که یکی از خمپاره ها در باغ مدرسۀ آمریکایی در ابو رمانه سقوط کرد و موجب خسارت مادی در مکان شد، در حالی که خمپارۀ دیگر روی ساختمان مسکونی در منطقۀ جاحظ سقوط کرد و نتیجۀ آن خسارت مادی در مکان و خودروها وارد شد.

نیرمین خلیل، هانی طعمه

شاهد أيضاً

زخمی شدن 2 شهروند در حملۀ تروریستی به منطقۀ باب توما

دمشق- سانا بر اثر حملۀ تروریستی با استفاده از خمپاره های هاون بر منطقۀ تاریخی …