امروز در تاریخ: 9 مه 1945 – پیروزی شوروی بر آلمان نازی

دمشق – سانا

1927 – انتقال پایتخت استرالیا از ملبورن به کانبرا.

1945 – پیروزی شوروی بر آلمان نازی.

1947 – اعلامیه استقلال رومانی.

1955 – آلمان غربی به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پیوست.

عید ها و مناسبت ها:

روز آزادی در روسیه و اوکراین.