امروز در تاریخ… 6 مه / روز شهدا در سوریه و لبنان

دمشق-سانا

1916 –  روز شهدا در سوریه و لبنان

1889 – افتتاح برج ایفل

1574 – پاپ  اینوسنت دهم، پاپ کلیسای کاتولیک رم متولد شد.

1871 – ویکتور گریگنارد … شیمیدان فرانسوی ، متولد شد.

1859 – الکساندر فون هومبولت. کاوشگر آلمانی، از دنیا رفت.

1949 – موریس ماترلینک – نویسنده بلژیکی ، از دنیا رفت.

عبیر/ نیرمین