عــاجــل منبع وزارت خارجه: سوریه تاکید می کند که این اظهارات تلاشی ناموفق برای کاهش فشار تروریست ها در درعا است

خبرنگار سانا در درعا: کشف و ضبط مقادیری سلاح و مهمات در مخفیگاه های گروه های تروریستی در حومه درعا و بادیه اللجاه