امروز در تاریخ…1 مه 1948 / اعلام تأسیس جمهوری دموکراتیک خلق کره

دمشق-سانا

امروز در تاریخ..

1962 / فرانسه اولین آزمایش هسته ای خود را در صحرای بزرگ الجزایر انجام داد.

1328 / جنگ های استقلال اسکاتلند پایان یافت.

1925 /  جزیره قبرس  یک مستعمره بریتانیایی شد.

1961 / فیدل کاسترو  کوبا را به عنوان جمهوری دموکراتیک مستقل اعلام کرد.

 1948 / تأسیس جمهوری دموکراتیک خلق کره اعلام شد.

1819 / بوترس البوستانی ، نویسنده و مورخ لبنانی متولد شد.

1852 / سانتیاگو رامون کاخال یک پزشک اسپانیایی متولد شد.

1539 /  پادشاه ایزابل ملکه اسپانیا و شهبانو آلمان، از دنیا رفت.

 

عبیر/ نیرمین