امروز در تاریخ..21 آوریل / شهر رم تاسیس شد

دمشق- سانا

1967 – ارتش کنترل دولت در یونان را به دست گرفت.

 1921 – توافق نامه بارسلونا  در مورد ترانزیت امضا شده است.

1960- افتتاح شهر برازیلیا به عنوان پایتخت برزیل توسط رئیس ” جوسیلینو کوبیتشیک “.

شاهد أيضاً

مدال برنز برای سوریه در المپیاد بین‌المللی شیمی مندلیف

دمشق – سانا سوریه با شرکت در المپیاد بین المللی شیمی مندلیف 2021  که توسط …