تظاهرات صدها نفر در شهر کلمبوس آمریکا بعد از کشته‌شدن دختر 15 ساله سیاهپوست به ضرب گلوله پلیس