روسیه در اقدامی متقابل دو دیپلمات بلغارستان را اخراج کرد

مسکو – سانا

وزارت خارجه روسیه امروز در اقدامی متقابل از اخراج دو دیپلمات از سفارت بلغارستان در مسکو خبر داد.

به نقل از خبرگزاری تاس، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که آتاناس کریستین سفیر بلغارستان در مسکو به وزارت خارجه روسیه احضار و یادداشتی با مضمون تصمیم برای اخراج دبیر اول بخش کنسولی سفارت بلغارستان و دبیر اول بخش بازرگانی این سفارتخانه به وی ارائه شد.

در بیانیه گفته شده است: این تدبیر در رابطه با اقدام اخیر بلغارستان در خواندن دو کارمند در سفارت روسیه در سوفیا به عنوان عناصر نامطلوب صورت گرفت.