شولگین: اتهامات غرب درباره استفاده سوریه از سلاح شیمیایی ساختگی است

لاهه-سانا

نماینده روسیه در سازمان منع تسلیحات شیمیایی اتهامات غرب علیه سوریه درباره استفاده از تسلیحات شیمیایی را ساختگی خواند.

به گزارش خبرگزاری /تاس/، الکساندر شولگین، نماینده روسیه در سازمان منع استفاده از سلاح های شیمیایی گفت: اتهاماتی که کشورهای غربی علیه سوریه در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی مطرح می‌کنند ساختگی و نتیجه منافع ژئوپلیتیک است.

شولگین در جریان همایشی تحت عنوان “حقیقت و دروغ در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه”  که قبل از بیست و پنجمین نشست کشورهای عضو این سازمان برگزار شد، گفت: احتمال زیادی وجود دارد که کشورهای غربی سعی کنند پیش نویس قطعنامه در مورد محدود کردن حقوق سوریه به بهانه “نقض” کنوانسیون سلاح های شیمیایی تصویب کنند.

شولگین تأیید کرد که اتهامات دروغین وارد شده علیه سوریه ناشی از اهداف ژئوپلیتیکی کشورهایی است که می‌خواهند دستور کارهای محدود خود را در مورد مسئله سوریه تحقق بخشند.

شولگین ضمن نامشروع خواندن تاسیس تیم تحقیق و شناسایی سازمان و انتقاد از گزارش دروغ و خلاف واقع این تیم علیه سوریه که این کشور را متهم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی کرده است، افزود: امیدواریم هیئت‌هایی که در مورد این موضوع گفتگو می‌کنند، بتوانند “به یک نظر مستقل و دیکته نشده برسند و تصمیم مسئولانه بگیرند”.