1972/ شاتل فضایی  ” آپولو 16″  به سمت ماه پرتاب شد.

1972/ شاتل فضایی  ” آپولو 16″  به سمت ماه پرتاب شد.

1993 / استان  ” سربرنیتسا ”  در بوسنی و هرزگوین است اعلام شده توسط سازمان ملل متحد محافظت می شود

1938 / ایتالیا و انگلستان توافقنامه ای را تأیید کردند که استقلال یمن و عربستان سعودی را تأیید می کند..

شاهد أيضاً

زخمی شدن چند فرد مسلح از شبه نظامیان /قسد/ در حومه رقه

رقه-سانا شماری از شبه نظامیان /قسد/ مورد حمایت اشغالگر آمریکا بر اثر انفجار یک بسته …