وزارت خارجه در واکنش به گزارش موسوم به “تیم بازرسی و شناسایی هویت” درباره حادثه ادعایی سراقب: این گزارش حاوی نتیجه گیری های مزخرف و جعلی است که باردیگر دروغ های سازمان خلع شیمیایی و همچنین تیم بازرسان آن را بر ملا کرد همانطور که قبلا گزارش جعلی ” هیات بازیابی حقایق” درباره حادثه دوما 2018 بر ملا شده بود

وزارت خارجه در واکنش به گزارش موسوم به “تیم بازرسی و شناسایی هویت” درباره حادثه ادعایی سراقب: این گزارش حاوی نتیجه گیری های مزخرف و جعلی است که باردیگر دروغ های سازمان خلع شیمیایی و همچنین تیم بازرسان آن را بر ملا کرد همانطور که قبلا گزارش جعلی ” هیات بازیابی حقایق” درباره حادثه دوما 2018 بر ملا شده بود

شاهد أيضاً

شهادت 8 غیرنظامی و زخمی شدن دیگران بر اثر تبادل آتش بین اشغالگر ترکیه با  شبه‌نظامیان «قسد» در عفرین

حلب-سانا بر اثر تبادل آتش بین نیروهای اشغالگر ترکیه و گروههای تروریستی وابسته به آن …