وزارت نفت و منابع معدنی: پالایشگاه بانیاس پس از فراهم شدن نفت خام فعالیت خود را از سرگرفت

دمشق – سانا

وزارت نفت و منابع معدنی از سرگیری فعالیت پالایشگاه بانیاس پس از فراهم شدن نفت خام خبر داد.

وزارت نفت با اعلام این خبر توضیح داد: از سرگیری فعالیت این بالایشگاه به افزایش مقادیر سوخت اختصاص شده برای توزیع منجر خواهد شد.