رئیس جمهور بشار اسد درباره افزایش قیمت ها و جنگ نرخ ارز چه گفت؟

رئیس جمهور بشار اسد درباره افزایش قیمت ها و جنگ نرخ ارز چه گفت؟