تصاویری از مراسم تشییع پیکر هنرمند میاده بسلیس در حلب