زخمی شدن شماری از فلسطینیان درپی حمله شهرک نشینان اسرائیلی به آنان در جنوب الخلیل

قدس اشغالی – سانا

درپی حمله شهرک نشینان اسرائیلی به جنوی شهر الخلیل در کرانه باختری شماری از فلسطینیان زخمی شدند.

خبرگزاری فلسطینی معا اعلام کرد که شماری از شهرک نشینان ضمن یورش به اراضی زراعی در منطقه شعب البطم در جنوب الخلیل به اعضای یک خانواده فلسطینی را به شدت کتک زدند که به زخمی شدن مادر و پدر و شماری از کودکان منجر شد.

شهرک نشینان اسرائیلی همچنین به شهرک حواره در جنوب شهر نابلس در کرانه باختری یورش بردند.

خبرگزاری فلسطینی وفا اعلام کرد که شهرک نشینان ضمن یورش به شهرک حواره به منازل و املاک فلسطینیان حمله کردند.