شبه نظامیان/ قسد/ بیش از 200 نفر در رقه و حسکه ربودند

حسکه و رقه – سانا

شبه نظامیان /قسد/ مورد حمایت نیروهای اشغالگر آمریکا ضمن یورش به تعدادی از روستاها و شهرک های حومه های رقه و حسکه، بیش از 200 نفر ربودند تا آنها را وادار به جنگ در صفوف خود کنند.

منابع محلی در رقه به خبرنگار /سانا/ گفتند: طی دو روز گذشته، شبه نظامیان /قسد/ در نزدیکی تعدادی از مساجد استان حضور داشتند و بیش از 200 جوان را پس از نماز ربودند تا آنها را وادار به جنگ در صفوف خود کنند.

در حومه جنوبی حسکه، منابع محلی نشان دادند که شبه نظامیان/قسد/ ضمن یورش به شهر العريشة و روستای تويمين در حومه جنوبی حسکه تعدادی از غیرنظامیان را ربودند و آنها را به اردوگاه ها و مقرات خود بردند.