سوریه اقدامات اجباری یک جانبه و نامشروع اعمال شده توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه که با قوانین بین المللی در تناقض است را به شدت محکوم می کند

دمشق – سانا

يک منبع رسمی در وزارت امور خارجه و مهاجران اعلام کرد: جمهوری عربی سوریه اقدامات اجباری یک جانبه و نامشروع اعمال شده توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه فدراسیون روسیه که با قوانین بین المللی در تناقض است و یک تجاوز آشکار به امور داخلی روسیه به شمار می رود را به شدت محکوم می کند

این منبع افزود: این فشارها و تلاش های مداوم غرب برای تحمیل سیاست های خود بر کشورهای دیگر شکست خواهد خورد و تنها به تشدید تنش و افزایش بی ثباتی بین المللی منجر می شود.

منبع ادامه داد: سوریه بار دیگر همبستگی کامل خود را با کشور دوست فدراسیون روسیه دربرابر هژمونی سیاست های آمریکا و ابزارهای آن اعلام می کند.