امروز در تاریخ..5 مارس 1958 – قانون اساسی موقت جمهوری عربی متحده پس از اتحاد سوریه و مصر اعلام شد

دمشق-سانا

امروز در تاریخ..

1953 – رادیو شوروی درگذشت رهبر جوزف استالین را اعلام کرد

1958 – قانون اساسی موقت جمهوری عربی متحده پس از اتحاد سوریه و مصر اعلام شد

1984 – پارلمان لبنان توافق نامه 17 مه را انکار کرد

1918 – جیمز توبین … اقتصاددان آمریکایی متولد شد

1942 – فیلیپه گونزالس ، نخست وزیر اسپانیا متولد شد

1953 – جوزف استالین ، رئیس اتحاد جماهیر شوروی از دنیا رفت